Euro 200 – sesiunea 2020

CONȚINUT DOSAR SOLICITANT(achiziționare calculator/laptop) 1. Cerere tip (se gasește la secretariatul unității, dar si AICI)2. Certificatul…