Extras din Calendarul înscrierii în învăţământul primar pentru anul şcolar 2023-2024

Extras din Calendarul înscrierii în învăţământul primar
pentru anul şcolar 2023-2024

3-18 mai 2023 – completarea, depunerea şi validarea cererilor-tip de înscriere;

Prima etapă de înscriere

19-22 mai 2023 – procesarea cererilor-tip de înscriere şi repartizarea copiilor la şcoala de circumscripţie;

23-29 mai 2023 – procesarea cererilor-tip de înscriere prin care se solicită înscrierea la o altă unitate de învăţământ decât la şcoala de circumscripţie, pe locurile rămase libere; admiterea (în limita locurilor disponibile)/respingerea cererilor;

30 mai 2023 – repartizarea la şcoala de circumscripţie a copiilor ai căror părinţi au solicitat înscrierea la o altă şcoală decât şcoala de circumscripţie, dar nu au fost admişi din lipsă de locuri, şi care au exprimat în această fază opţiunea pentru înscrierea la şcoala de circumscripţie;

31 mai 2023 – afişarea, la unităţile de învăţământ şi pe site-ul inspectoratului şcolar, a listei candidaţilor înscrişi; afişarea numărului de locuri rămase libere.

A doua etapă de înscriere

5 iunie 2023 – comunicarea, prin afişare la unităţile de învăţământ şi pe site-ul inspectoratului şcolar, a procedurii specifice de repartizare a copiilor pe locurile disponibile;

6-12 iunie 2023 – depunerea/transmiterea şi validarea cererii-tip de înscriere, de către părinţii ai căror copii nu au fost cuprinşi în nicio unitate de învăţământ/care nu au participat la prima etapă de înscriere;

13-14 iunie 2023 – procesarea cererilor-tip de înscriere;

15 iunie 2023 – afişarea, la fiecare unitate de învăţământ, a listelor finale cuprinzând copiii înscrişi în clasa pregătitoare.

Precizări – a doua etapă de înscriere

  • cererile-tip de înscriere pot fi completate doar pentru unităţile de învăţământ unde există locuri disponibile după încheierea primei etape de înscriere;
  • părinţii/reprezentanţii legali completează, în ordinea descrescătoare a preferinţelor, maximum trei opţiuni pentru unităţi de învăţământ la care mai există locuri disponibile;
  • cererea se depune/se transmite şi se validează la secretariatul unităţii de învăţământ aflate pe prima poziţie dintre cele trei opţiuni exprimate.

(www.edu.ro)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Sari la conținut