Perioadele de desfășurare a examenelor de corigență în anul școlar 2020-2021

Pentru anul scolar 2020-2021, perioada de desfasurare a examenelor de corigenta, stabilite in baza prevederilor art. 128 din Regulamentul-cadru de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar, aprobat prin OMEC nr. 5447/2020 cu modificarile si completarile ulterioare, este 5-20 iulie 2021 pentru toate clasele din invatamantul primar, gimnazial, liceal si profesional, inclusiv pentru stagiile de pregatire practica.
Elevii din clasa a VIII-a, care au sustinut si promovat examenul de corigenta, se pot inscrie la admiterea in clasa a IX-a, pe locurile ramase libere, in a doua etapa de admitere in invatamantul liceal, conform calendarului aprobat prin OMEC nr. 5457/2020 cu modificarile si completarile ulterioare, in perioada 9 – 13 august 2021, in care pot fi repartizati si absolventii clasei a VIII-a care nu au sustinut evaluarea nationala, respectiv in etapa a doua de admitere in invatamantul profesional si invatamantul profesional dual, conform calendarului aprobat prin OMEC nr. 5449/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, in perioada 6-9 august 2021.
Potrivit Articolului 119 din ROFUIP, sunt declaraţi corigenţi elevii care obţin calificativul “Insuficient”/medii anuale sub 5,00 la cel mult două discipline de studiu, precum şi elevii amânaţi care nu promovează examenul de încheiere a situaţiei şcolare, la cel mult două discipline de studiu.
Elevii corigenti care nu s-au prezentat la sesiunea de corigente din perioada 5-20 iulie 2021 sau nu au promovat examenul de corigenta, vor fi declarati repetenti.

Adresa corigențe an școlar 2020-2021

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *